Om Behandlingen

Den här behandlingen vänder sig till dig som vill stärka kontakten med din kropp och är nyfiken på vad den vill uttrycka och kommunicera till dig. Kroppen kan berätta mycket, och det är dig själv du kommer i kontakt med när du lyssnar. För att kunna ta till sig den här typen av behandling behöver du ha en nyfikenhet och en öppenhet för att se på din kropp och ditt liv utifrån ett nytt perspektiv. För det sker ofrånkomligen ett skifte när kroppen ges utrymme för mer liv och uttryck.

Behandlingen är mycket mycket mjuk och vänlig. Vi begär ingenting av din kropp utan ger den vänlig, stilla och närvarande beröring som skapar utrymme för den att slappna av och kommunicera i lugn och klarhet. Många får upp bilder, känslor eller fysiska förnimmelser, och om du vill samtalar vi om det som kommer upp under behandlingen, vilket vanligtvis är helt andra saker än sådant som kommer upp vid ren samtalsterapi. Kombinationen av samtal och kroppsbehandling är en del i att öppna upp för mer kontakt och förståelse för kroppen.

Du behöver inte alltid förstå vad som sker utan kan överlämna dig åt mig, åt processen, och åt din kropps visdom. Behandlingen går inte ut på att förstå, utan på att känna, uppleva och uttrycka. En del av de upplevelser som kommer upp till ytan kommer från tidpunkter i livet då vi inte hade en intellektuell förståelse för vad vi upplevde, och därför saknar ord eller en mental förklaring.

Det är en otrolig kroppslig lättnad när känslor och upplevelser får tillåtas och frigöras. Kroppen kan kännas både större, mjukare, följsammare och lättare att vila i. Du får en fördjupad kontakt med, och därmed uppskattning för, dig själv och din kropp.

Jag är medveten om att det är sårbart och personligt att låta någon röra vid din kropp. Att någon får del av dina känslor, din historia och dina problem gör att du behöver känna dig trygg med att dela och hela det som du bär inom dig. Ofta behöver kroppen hjälp med att integreras till en helhet efter traumatiska upplevelser och jag vill ge dig ett utrymme där du kan känna dig trygg med att låta det som behöver läkas eller utforskas komma upp under behandlingen. Kommunikation är oerhört viktigt; mellan dig och mig, mellan dig och din kropp, mellan mig och din kropp, och ofta också mellan olika kroppsdelar i kroppen.

Behandlingen sker antingen liggande på en massagebänk, i stående eller sittande, beroende på dina behov. Behandlingen kan göras antingen med kläder på eller i underkläder. Vi kommer tillsammans överens om vad som är bäst för dig.

Kroppsresan/Processen/Vad du kan vänta dig

Behandlingen går ut på att skapa kontakt och relation till kroppen, och vi är alla olika på så sätt att vissa personer känner mer än andra. Det kan vara så att du inte upplever att du känner så mycket under behandlingen, vilket är ett tecken på att det finns mycket utrymme att skapa kontakt och på så sätt få mer tillgång till kroppens resurser och din förmåga att uppleva livet på ett djupare plan. Det kan också vara ett tecken på att det har satts igång en process där kroppen behöver tid på sig att öppna upp. Många upplever också en stark och konkret känsla av kontakt med sin kropp under, efter och mellan behandlingstillfällena. Alla är olika, och varje process är unik. Din kropp vet vad den gör, och alla uttryck är välkomna.

Efter behandlingen kan kroppen börja kommunicera med dig på ett tydligare sätt, både genom positiva och negativa känsloupplevelser. Kroppen förstår att du vill skapa mer kontakt och möter upp din önskan. Det är vanligt att kroppen kan kännas obekväm eller att starka känslor kommer till ytan, vilket är ett gott tecken på att kroppen läks känslomässigt och frigör sig från gamla känslominnen. Musklerna kan också börja värka och strama när de släpper gamla spänningar. En del i behandlingen är just att medvetandegöra. Det du inte har velat känna kommer upp till ytan, det som kan kännas som ett bakslag är med andra ord ett framsteg och en öppning mot en djupare kontakt med dig själv.

Att känna kan vara skrämmande, jag vet. Det är därför känsligheten kopplas bort ibland, och det är därför det känns tryggare att känna när någon guidar dig och hjälper dig möta det som kommer upp, vilket är min roll under behandlingen. Jag har utvecklat en stor känslighet för att känna in subtila kvalitéer i kroppens strukturer och läser av känslor i kroppsspråket och kroppshållningen för att förstå och förmedla vad du behöver uppmärksamma, omfamna, och släppa taget om. Allt får utrymme att komma upp till ytan och varsamt mötas. När spänningar, motstånd och stress i kroppen får beröring och uppmärksamhet blir det möjligt för dig, och för kroppen, att släppa taget och slappna av.

Det kan vara obehagligt att uttrycka det som gömts undan genom att visa en känsla med hjälp av kroppen eller genom att sätta ord på den. I behandlingen blir det förr eller senare tydligt vad som trängts undan och det kan skapa obehag och motstånd. Motståndet uppstår innan något kommer upp till ytan men det får också finnas och vara en del i processen, för på andra sidan finns frihet och kontakt.

Min upplevelse är att ju större motstånd som känns i kroppen desto större är upplevelsen av kamp i kroppen och livet. Det är många som saknar medvetenhet om hur detta motstånd känns i kroppen. Många har tappat kontakten med kroppen och den naturliga dialogen som vi har när vi är barn. Kontakten kan tex försvinna i vårt forcerande av att skapa och göra utifrån förväntningar, krav och mental styrning. I kroppsbehandlingen lösgör vi det motstånd som finns i din kropp så att den naturliga kontakten får utrymme att återuppstå och livet kan få flöda fritt genom dig.

”The universe is saying: allow me to flow through you unrestricted,
and you will see the greatest magic you have ever seen”

-Klaus Joehle

Vem passar behandlingen för?

Det finns många anledningar till att vi tappar kontakten med kroppen, och en längtan efter att återfå den. Du kanske känner att du sitter fast, att dina fysiska spänningar känns svåra att bli av med. Kanske upplever du att de inte ens känns på utsidan utan sitter långt där inom dig. Kroppen talar då tydligt till dig, men vad du än gör (fysioterapi, yoga, massage, healing mm) upplever du inte att du får kontakten du längtar efter, eller förstår vad kroppen försöker säga med spänningarna och smärtan. Låt oss då utforska vad den vill förmedla, utan att kräva någon motprestation av kroppen.

Då behandlingen är väldigt mjuk och inkännande lämpar den sig väl för dig som är extra känslig, har varit med om övergrepp eller svåra trauman eller bearbetar något som händer i livet. Många känsliga personer har inte fått lära sig att ta hand om sin känslighet och har därför behövt stänga av eller göra sig ”hårda” för att kunna fungera normalt. Känner du igen dig i det välkomnar jag dig varmt för under behandlingen låter vi långsamt och försiktigt hårdheten smälta undan och styrkan i din känslighet komma fram.

Behandlingen passar också för dig som känner att din kropp är stel, hämmad eller trång, vill kunna andas lättare eller att du av annan anledning längtar efter en varsam behandling för att du ska få mer kontakt med dig själv. Behandlingen är mjuk men går väldigt djupt så att du kan frigöra stora spänningar i kroppen.